Перейти до вмісту
Головна » Статті » Суспільство » Скіфи та їх релігійні уявлення

Скіфи та їх релігійні уявлення

Скіфи та їх релігія

Релігія є важливим джерелом для відтворення культури та історії скіфського суспільства. Кожне божество древніх релігій мало якусь певну функцію, важливу для суспільства в цілому, тобто як би регулювала відносини між людиною і природою, людиною та суспільством. Головні з цих функцій – управління, родючість, захист. До того ж самі імена божеств, що вшановували скіфи, їх кількість, старшинство – все це характеризує рівень розвитку суспільства, а також показує, де, коли та з яких джерел склалася його культура.

Для вивчення релігії та міфології не має власне скіфських писемних пам’яток, оскільки скіфи не мали власної писемності. Проте свідчення з цієї теми збереглися в античних авторів. Питання релігійних уявлень та міфології скіфів знайшло широке висвітлення у багатьох працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.

Тріада – Табіті, Папай, Апі – очолювала пантеон вищих скіфських божеств. Найбільше шанували скіфи Табіті, яка уособлювалася у скіфів зі стихією вогню та води, а також вважалася праматір’ю скіфів. На другому місці стояв Папай, який був богом неба, виступає у скіфських міфах творцем Всесвіту і людини. Дружиною Папая була Апі – богиня землі. Наступним був Гойтосір, функції якого не зрозумілі, але його співвідносять із божеством сонця або полювання. Скіфська богиня Аргімпаса уособлювала родючість, дику природу. Також скіфи шанували Геракла, який вважався напівлюдиною-напівгероєм, родоначальником скіфів. Особливе значення відводилося культу Арея – богу війни, жертвоприношення якому відрізнялися особливою жорстокістю. Він був єдиним богом якому приносили в жертву людей. Серед скіфських богів Геродот наводить ще Тагімасада – бога морів, річок, всіх прісноводних водойм, якого шанували лише царські скіфи та вважали його своїм родоначальником.

Звіринний стиль в скіфських прикрасах

Храмів скіфи не будували, але мали особливі священні місця, де вершили свої релігійні обряди поклоніння Сонцю, вогню. У виняткових випадках скіфи вдавалися навіть до людських жертвопринесень. Серед форм скіфської релігії виділяють поховальний культ, культ предків, культ героїв, культ вождів, культ родючості.

Історія будь-якого народу в його історичній памʼяті відкривається міфами, легендами. Боги та герої виступають як першопредки, як родоначальники, які стояли біля самих витоків «свого племені». «Точного» історичного знання в таких легендах часто мало. Їхні персонажі іноді – не більше ніж витвори народної фантазії. Скіфська легенда дійшла до нас в п’яти варіантах. Найбільш повно вона висвітлена у «батька історії» – Геродота, який у своїй праці наводить три версії походження скіфів. Ще одна версія, яка окремими моментами перекликається з легендою Геродота, описана Діодором Сицилійським.

Скіфи - Золота пектораль

Найяскравішими зразками мистецтва скіфів були предмети, виконані в так званому скіфському звіриному стилі. Зображення тварин підпорядковувалися формі тієї чи іншої речі (посудини, обладунку), з навмисним виділенням окремих деталей. Зображуватися могли частини тіл тварин. Зображенню тварин з найдавніших часів надавався й інший сенс – релігійно-магічний. Звірі уособлювали природні стихії. Міфи оповідали про перетворення людини, тварин, рослин, відображаючи уявлення скіфів про «світове дерево», що зʼєднує собою три світи – підземний, земний, небесний. Важливе значення надавалося і магічної суті зображень, які повинні були захищати людей від біди, надавати їм якості, властиві певним тваринам: силу, спритність, швидкість. Зображення були свого роду талісманами-оберегами.

Релігійно-культові пам’ятки скіфів – кургани, виступають основними джерелами вивчення соціально-економічного, політичного, культурного та духовного життя скіфів. Дослідження релігійних уявлень скіфів дає можливість по-новому висвітлити релігійні уявлення скіфів, адже релігійно-міфологічні уявлення цього народу мали значний вплив на формування релігійних уявлень інших народів і українців у тому числі.

Позначки:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.